Kaha Ka Manu

GKaha ka manu, paʻa ka lCā
AmPōʻele nā Gmoku, D7pōuliuCli
HaGlulu i ke kihi o D7ka mālGama
Ka Gmanu nāna i D7pani ka G
He Gmele he inoa no Cke Galiʻi
GKe kau hiwa ʻōnohiD7 maka o FLonoG GIlihia au ke ʻike Caku
AmKa pō kupaGnaha D7i ulu Ciluna
GAlo lua Hina me Kāne o ka C
He pō kapu ʻGia, D7hoʻāo nā Cakua